Slide background

"Nawet jeśli niebo
zmęczyło się błękitem,
nie trać nigdy światła nadziei."

- Bob Dylan

Slide background

"Nawet jeśli niebo
zmęczyło się błękitem,
nie trać nigdy światła nadziei."

- Bob Dylan

» Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.zawszeznadzieja.pl jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin „Zawsze z Nadzieją” z siedzibą w Szczecinie (71-018) przy ul. Harnasiów 29, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784358, REGON: 383238905, NIP: 8522656034, zwanej dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
3. Przekazanie danych osobowych Stowarzyszeniu przez Użytkowników jest dobrowolne.
4. Stowarzyszenie nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:

  • podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

 

II. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin „Zawsze z Nadzieją” z siedzibą w Szczecinie (71-018) przy ul. Harnasiów 29, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784358. Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

 

III. Czego dotyczy polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez Stowarzyszenie jako administratora danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających z jej funkcjonalności, takich jak w szczególności:

a) wpłaty darowizn za pomocą strony internetowej oraz

b) formularze kontaktowe

(łącznie „Użytkownicy” lub „Państwo”).

 

IV. Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane?

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem: przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

 

V. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

 

V.I. Dane Użytkowników wchodzących na stronę internetową.

1. Dane zbierane bezpośrednio

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na naszą stronę internetową, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz serwis, zbierane są także dane techniczne, dotyczące Państwa, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp., a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies dostępną na stronie internetowej www.zawszeznadzieja.pl.

2. Dane osób dokonujących wpłat darowizn

Od osób dokonujących wpłat darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane niezbędne do przetworzenia płatności: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, a także dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te udostępnione przez podmioty obsługujące płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania płatności i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty.

3. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych

Od osób korzystających z formularzy kontaktowych za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, a także wszelkie dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego i umożliwienia Stowarzyszeniu udzielenia odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem tych formularzy.

V.II. Dane osób przekazujących 1% podatku

Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Są to: imię i nazwisko podatniczki lub podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu podziękowania za wsparcie. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe raz w roku wysyłamy list z podziękowaniem. Jeśli nie życzysz sobie, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie zgadzaj się na przekazywanie nam ich przy okazji kolejnego rozliczenia podatku. Jeśli już je przekazałeś/-aś, ale zmieniłeś/-aś zdanie, wyślij swój sprzeciw na adres: zawszeznadzieja@gmail.com.

V. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.

2. Stowarzyszenie zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Stowarzyszenie dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich ze Stowarzyszeniem umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

3. W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z przepisów RODO oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane:

Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
Obsługa transakcji darowizn Obsługa i zarejestrowanie transakcji polegającej na wpłacie przez Użytkownika darowizny na rzecz Fundacji Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Okres niezbędny do zarejestrowania transakcji
Kontakt za pomocą formularzy kontaktowych Obsługa kontaktu z Użytkownikiem za pomocą formularza kontaktowego Uzasadnione interesy Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres niezbędny do podjęcia i obsługi kontaktu
Archiwizacja księgowa i podatkowa Archiwizowanie danych podlegających archiwizacji księgowej i podatkowej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 5 lat
Obsługa wydarzeń organizowanych przez Fundację Rejestracja uczestników wydarzenia Uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres niezbędny do organizacji wydarzenia

 

VI. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zawszeznadzieja@gmail.com.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami, osobom przekazującym 1% podatku oraz adresatom informacji prasowych), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak, jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

 

VII. Reklamacje

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin “Zawsze z Nadzieją”, ul. Harnasiów 29, 71-018 Szczecin.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

 

VIII. Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: zawszeznadzieja@gmail.com lub wysłać list: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin „Zawsze z Nadzieją”, ul. Harnasiów 29, 71-018 Szczecin.

 

IX. Zmiana polityki prywatności

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej Stowarzyszenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zawszeznadzieja@gmail.com.

Dziękujemy

za wsparcie

© 2020 ZAWSZE Z NADZIEJĄ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up