Slide background

"Nawet jeśli niebo
zmęczyło się błękitem,
nie trać nigdy światła nadziei."

- Bob Dylan

Slide background

"Nawet jeśli niebo
zmęczyło się błękitem,
nie trać nigdy światła nadziei."

- Bob Dylan

» Cele statutowe

Cele statutowe

 

Stowarzyszenie ZAWSZE Z NADZIEJĄ wspiera i wzmacnia osoby dotknięte chorobą nowotworową, budzi nadzieję tam, gdzie ona gaśnie.

 

Najważniejsze nasze cele statutowe to:

  1. Ochrona i promocja zdrowia – promowanie zachowań prozdrowotnych, psychoprofilaktyki, przełamywanie nawyków zwiększających ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, wsparcie psychologiczne i psychiatryczne
  2. Nauka i edukacja – czyli pogłębianie wiedzy na temat możliwości i metod leczenia chorób onkologicznych, psychoonkologii, właściwej diety w trakcie i po chorobie
  3. Pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności, gdy ich niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych
  4. Działalność charytatywna – prowadzenie i wspieranie inicjatyw charytatywnych, które mają na celu pomoc chorym onkologicznie i ich rodzinom
  5. Promocja i organizacja wolontariatu – pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy, którzy są angażowani do pomocy w realizacji celów stowarzyszenia
  6. Popularyzowanie i promowanie kultury i sztuki, a także aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej oraz turystyki, poprzez ułatwianie dostępu do tych form aktywności osobom chorym i ich rodzinom
  7. Prowadzenie ośrodka dziennego – domu wsparcia dla chorych i ich rodzin

Dziękujemy

za wsparcie

© 2020 ZAWSZE Z NADZIEJĄ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up